Duke u ngarkuar...

Privacy Policy

Politikat e Privatesise

Politika Konfidencialitetit Ne nuk do ta shpërndajme, shesim, apo japim me qira informacionin tuaj personal asnje pale të trete, pervec rastit kur ky informacion kerkohet zyrtarisht, nga autoritetet shteterore apo ndonje institucion tjeter ne perputhje me legjislacionin perkates ne Republiken e Shqiperise. Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për t’ju dërguar informacion promovues, në lidhje me palë te treta që ne mendojmë se mund t’ju interesojne. Te dhenat e juaja personale do te perdoren vetem ne rastin e kryerjes se blerjes se nje produkti, publikimin e nje njoftimi. Ne lidhje me sa me lart, ju veme gjithashtu ne dijeni, se ne do t’i permbahemi dispozitave te Ligjit Nr. 9887, i dt. 10 mars 2008 mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale, qe eshte në fuqi në Republikën e Shqipërisë si dhe ndryshimeve apo shtesave qe mund te pesoje ky ligj me kohe. Ne momentin qe pranoni te regjistroheni ne gjejevete.al ju automatikisht pranoni kushtet e perdorimit, garancise, transportit dhe produktit.